Kretingos muziejaus fotogrametriniai matavimai

Vienas iš atliktų darbų – Kretingos muziejaus žiemos sodo 3D matavimai bei dokumentacijos sudarymas. Iš gautų skenavimo duomenų (angl. pointcloud) turėjome paruošti esamos situacijos 2D brėžinius, kuriais remiantis bus rengiamas renovacijos projektas.

Oranžeriją dar 1875 metais pastatė grafas Juozapas Tiškevičius ir nors 1940 m raudonarmiečiai sunaikino ten buvusius augalus ir patalpas pavertė ūkio arklidėmis, 1987 metais Kretingos žemės ūkio technikumo iniciatyva žiemos sodas buvo atnaujintas. Nuo 1991 m sodo priežiūrą iki šiandien tęsia Kretingos muziejus. 

Žiemos sode auga apie 170 rūšių 5000 vnt augalų, bet tai nesutrukdė sėkmingai užfiksuoti reikalingą konstrukcijų informaciją. Iš viso fotogrametriniai matavimai objekte užtruko kiek daugiau nei 11 valandų, be jokių trukdžių įprastai muziejaus veiklai. Dėl augalų iš viso buvo atlikta per 180 skenavimo pozicijų. Į matavimus įėjo ir skrydžiai dronu, iš kurio buvo padaryta kelios serijos stogo nuotraukų fotogrametrijai, taip pat matavimai GNSS imtuvu.

Greiti rezultatai

Grįžus į ofisą, visos skenavimo pozicijos buvo sujungtos į vientisą modelį. Iš nuotraukų fotogrametrijos programine įranga buvo gautas stogo pointcloud, kuris vėliau prijungtas prie lazerinio skenerio modelio. Galiausiai naudojantis GNSS prietaiso parodymais, pointcloud koordinačių sistema susieta su valstybine LKS94 ir aukščių sistema susieta su LAS07 sistema. Duomenų tvarkymas ir paruošimas modeliavimui užtruko apie 12val – iš viso matavimų rezultatai buvo parengti naudojimui vos per tris darbo dienas nuo darbų pradžios objekte. 

Brėžiniai iš pointcloud

Iš gauto pointcloud užsakovui buvo parengti aukštų planai, fasadų ir pjūvių brėžiniai, kurie atspindėjo esamą situaciją M1:100 masteliu. Brėžiniams naudojome Undet papildinį, kuris leido žymiai greičiau atlikti modeliavimo darbus. Naudojant pointcloud galėjome užtikrinti, kad kiekvienas brėžinyje atvaizduotas oranžerijos konstrukcijos komponentas yra tikroje savo vietoje ir realių matmenų. Taip renovacijos projektą rengiantys inžinieriai žinos, kad oranžerijos elementai, projektuojami šalia jau esančių struktūrų, tiks į savo vietas iš pirmo karto. 

3D lazerinis skenavimas dažnai yra nepakeičiamas norint užfiksuoti esamą statinio būklę. Taip greitai surenkama detali ir tiksli 3D informacija, kurią paprasta paversti CAD brėžiniais, o prireikus papildomų išmatavimų nebereikia grįžti į objektą permatuoti. 

Fotogrametriniai matavimai ir brėžinių sudarymas

susisiekite

profilio nuotrauka

Mindaugas Juška

Lazerinio skenavimo specialistas

mindaugas@elipsus.lt
+370 679 39354

info@elipsus.lt
+370 674 68180